Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ