Pozvánka na súťaž furmanov "O beľanskú podkovu 2014"