Pozvánka na verejnú schôdzu

Vážení občania,

starosta obce Belá nad Cirochou Vás pozýva na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2012 o 16.00 hod. v spoločenskej sále obecného domu.

Obsahom  verejnej schôdze bude problematika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v obci. Situácia je neúnosná, množstvo odpadu sa enormne zvyšuje a vznikajú čierne skládky. Zdôrazňujeme, že neoprávnene nakladanie s  odpadmi je trestným činom podľa § 302 Trestného zákona.

Je nevyhnutné, aby sa schôdze zúčastnili všetci občania a vyjadrili svoj názor, pripomienky a návrhy k hospodáreniu a nakladaniu s odpadom v našej obci.

 

 

Ján Vajda, starosta obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com