Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2019