Prerušená distribúcia elektriny

Prerušená distribúcia elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9015, ČOM: 0000423890 (VS Dzurenko, ul. Riečna, Komenského)

 

bude v termíne

 

16. júl 2015        od 07:20 h    do 17:30 h

        17. júl 2015        od 07:40 h    do 17:30 h        

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.