Prerušenie distribúcie elektriny - OZNAM

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, oznamuje, že v obci Belá nad Cirochou bude z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny a to

9. októbra 2013

  • od 7,00 hod. - do 18.00 hod. pre celú obec Belá nad Cirochou okrem

oblasti Štambička - ul. Partizánska,

ul. Vihorlatská od č.d. 301 - pod č.d 318 

ul. SNP od č.d. 381 po č.d. 356.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com