Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, oznamuje, že v obci Belá nad Cirochou bude z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny a to 24. októbra 2012:

  • od 8,00 do 16,00 hod. od č. 302 po č. 381 (oblasť Štambička)