Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s., Košice, oznamuje, že v obci Belá nad Cirochou bude na ul. Riečnej a časť ul. Komenského od č.d. 123 po 145, v termíne 5.03.2015 od 11:10 do 14:30 hod., prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Prerušenie distribúcie elektriny