Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s., Košice, oznamuje, že v obci Belá nad Cirochou bude na ul. Riečnej a časť ul. Komenského od č.d. 123 po 145, v termíne 5.03.2015 od 11:10 do 14:30 hod., prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com