Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje, že 

dňa 22.júna 2015 bude v čase od 07:30 h do 18:30 h v obci Belá nad Cirochou  -  

ulica Partizánska, ul. Vihorlatská od č. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vyskokého napätia. Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná distribúcia elektriny do Vášho odberného miesta.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com