Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou - ul. Komenského od č.d. 146 po 165 a ul. Vihorlatská od č.d. 166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre

 

bude v termíne

13. júl 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

14. júl 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

15. júl 2015         od 07:00 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com