Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ZDRAVOTNÉ STREDISKO, DOM SMÚTKU, VS MLYN, VS STANICA a Belá nad Cirochou 535/33 (NOVÝ OBECNÝ ÚRAD)

 

bude v termíne

19. január 2016    od 07:50 h     do 16:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.