Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Staničná od č. d. 770 po ČOV, ul. Tajch, ul. Brusná a ul. Osloboditeľov od č. d. 695 po koniec sme Snina

 

bude v termíne

20. január 2016    od 07:20 h     do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.