Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Hviezdoslavova, ul. Drieňová, časť ul. Budovateľskej (oblasť Žľabinky), ul. Osloboditeľov od č.d. 681 po koniec obce smer Humenné a stará budova obecného úradu

 

bude v termíne

1. marec 2016    od 07:30 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com