Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Tajch, ul. Hviezdoslavova, ul. Staničná od č. 742 po 780,  ul. Drieňová od č. 866 po ul. Staničnú a VS STANICA

 

bude v termíne

4. marec 2016    od 08:20 h     do 13:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.