Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Osloboditeľov od č.d. 682 po 695, ul. Drieňová od č.d. 866 po ul. Staničnú a ul. Staničná od č.d. 770 po hlavnú cestu, VS STANICA a budova nového obecného úradu

 

bude v termíne

7. apríl 2016    od 08:30 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com