Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou - čať Štambička: ul. SNP od č.d. 381 po 356, ul. Partizánska č.d. 203 a od č.d. 326 po 353

 

bude vtermíne 

8. september 2016 od 09:00 h do 14:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.