Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – väčšia časť obce okrem úsekov na ul. SNP od č. 381 po 356, na ul. Partizánskej od č. 326 po 353 a č. 203 (časť Štambička)

 

bude v termíne

22. september 2016    od 07:00 h     do 18:30 h

26. september 2016    od 07:10 h     do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com