Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – väčšia časť obce okrem úsekov na ul. SNP od č. 381 po 356, na ul. Partizánskej od č. 326 po 353 a č. 203 (časť Štambička)

 

bude v termíne

22. september 2016    od 07:00 h     do 18:30 h

26. september 2016    od 07:10 h     do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.