Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

Belá nad Cirochou 9015, ČOM: 0000423890 (VS Dzurenko ul. Riečna, Komenského)

 

bude v termíne

 

13. júl 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

14. júl 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

15. júl 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.