Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Partizánska od č. 326 po 353 a č. 203, ul. SNP od č. 381 po 356

(oblasť Štambička)

 

 

bude v termíne

23. september 2016    od 07:10 h     do 18:30 h

27. september 2016    od 07:00 h     do 18:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.