Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou –  ul. Vihorlatská úsek od č.d. 474 po 318, ul. Riečna úsek od č.d. 38 po 48, ul. Švermova a VS MLYN (ul. Cintorínska, Riečna, Mlynská)

 

bude v termíne

2. december 2016    od 08:40 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.