Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Partizánska úsek od č.d. 326 po 353 a ul. SNP úsek od č.d. 381 po 356

 

bude v termíne

2. december 2016    od 08:50 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.