Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

v obci Belá nad Cirochou – celá ulica Kukučínova, celá ulica Budovateľská, celá ulica Tajch, celá ulica Brusná, celá ulica Sládkovičova, celá ulica Drieňová, celá ulica Staničná, celá ulica Hviezdoslavova, celá ulica Osloboditeľov, časť ul. Vihorlatskej od č.d. 502 po č.d. 515 

 

bude v termíne

3. december 2018        od 07:30 h    do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou – ČOM: 0000423887 (Stará budova obecného úradu),

 ČOM: 0000367646 (Požiarna zbrojnica), ČOM: 0000386821 (VS Stanica),

ČOM: 0001314552 (Nový obecný úrad)

 

bude v termíne

3. december 2018        od 07:30 h    do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com