Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Komenského v úseku od č. d. 94 po č.d. 83 a ul. Cintorínska v úseku od č. d. 79 po č. d. 68

 

bude v termínoch

6. december 2017    od 07:30 h     do 16:30 h

7. december 2017    od 07:30 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.