Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – v úsekoch: ul. Komenského od č.d. 93 po 83 a ul. Cintorínska od č.d. 79 po 68

 

bude v termíne

                                            19. február 2018     od 07:00 h    do 17:30 h

                                               20. február 2018     od 07:00 h    do 17:30 h

                                               21. február 2018     od 07:00 h    do 17:30 h

                                               22. február 2018     od 07:00 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.