Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Cintorínska, ul. Mlynská, ul. Drieňová od č. 867 po ul. Staničnú, ul. Staničná od č. 780 po hlavnú cestu, ul. Osloboditeľov od č. 536 po 739, ul. Vihorlatská od č. 445 po 684 (križovatka Motorest), ul. Komenského od č. 149 po 83, ul. Riečna od č. 517 po 527 a od č. 38 po 112.

bude v termínoch

28. február 2018     od 07:30 h     do 17:00 h

    2. marec 2018     od 07:10 h     do 17:00 h

                              

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ČOM: 000043764 - Zdravotné stredisko, ČOM: 0000367646 - Požiarna zbrojnica, ČOM: 0000372580 - Dom smútku, ČOM: 0000433890 - VS Dzurenko (ul. Riečna, Komenského), ČOM: 0000423895 - VS Mlyn (ul. Cintorínska, Riečna, Mlynská), ČOM: 0000386821 - VS Stanica, ČOM: 0001314552 - Nový obecný úrad a ČOM: 0001376080, 0001376068 - bytové domy blok A a blok B

 

bude v termínoch

28. február 2018     od 07:30 h     do 17:00 h

     2. marec 2018     od 07:10 h     do 17:00 h

 

 

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com