Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Tajch, ul. Brusná, ul. Sládkovičova, ul. Drieňová od č. d. 867 po ul. Staničnú, ul. Staničná od č. d. 780 po hlavnú cestu, ul. Vihorlatská od Motorestu po č. d. 502 a ul. Osloboditeľov od č. d. 536 po koniec obce smer Snina

 

bude v termínoch

   6. marec 2018     od 07:20 h     do 17:30 h

   7. marec 2018     od 07:10 h     do 17:30 h

                              

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou –ČOM: 0000367646 - Požiarna zbrojnica, ČOM: 0000386821 - VS Stanica a ČOM: 0001314552 - Nový obecný úrad

bude v termínoch

   6. marec 2018     od 07:20 h     do 17:30 h

   7. marec 2018     od 07:10 h     do 17:30 h

                              

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.