Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Cintorínska, ul. Mlynská, ul. Sládkovičova, ul. Drieňová od č. 867 po ul. Staničnú, ul. Staničná od č. 780 po hlavnú cestu, ul. Osloboditeľov od č. 536 po 739, ul. Vihorlatská od č. 445 po 684 (križovatka Motorest), ul. Komenského od č. 149 po 83, ul. Riečna od č. 517 po 527 a od č. 38 po 112.

bude v termíne

 

   8. marec 2018     od 07:00 h     do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ČOM: 000043764 - Zdravotné stredisko, ČOM: 0000367646 - Požiarna zbrojnica, ČOM: 0000372580 - Dom smútku, ČOM: 0000433890 - VS Dzurenko (ul. Riečna, Komenského), ČOM: 0000423895 - VS Mlyn (ul. Cintorínska, Riečna, Mlynská), ČOM: 0000386821 - VS Stanica, ČOM: 0001314552 - Nový obecný úrad a ČOM: 0001376080, 0001376068 - bytové domy č. 1033/59 a č. 1034/60

bude v termíne

 

   8. marec 2018     od 07:00 h     do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com