Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou - ul. Štúrova, ul. Komenského od č.d. 146 po 165, ul. Riečna od č.d. 113 po 118, ul. Vihorlatská od č.d. 254 po 302 a od č. d. 166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre 

 

bude v termíne 

16. júl 2015        od 07:20 h        do 17:30 h

17. júl 2015        od 07:40 h         do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com