Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou – ČOM: 0001396836 (Furmanský areál Topovné)

 

bude v termíne

14. jún 2019        od 07:00 h    do 18:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – časť ul. Vihorlatská od poľnohospodárskeho družstva po obec Zemplínske Hámre  

 

bude v termíne

14. jún 2019        od 07:00 h    do 18:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.