Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou – ČOM: 0001396836 (Furmanský areál Topovné)

 

bude v termíne

14. jún 2019        od 07:00 h    do 18:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – časť ul. Vihorlatská od poľnohospodárskeho družstva po obec Zemplínske Hámre  

 

bude v termíne

14. jún 2019        od 07:00 h    do 18:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com