Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

v obci Belá nad Cirochou:

časť ul. Staničná od č.d. 810 po ČOV(čistička odpadových vôd)

časť ul. Staničná od č.d. 810 po č.d. 786

časť ul. Staničná od č.d. 810 po č.d. 796

bude v termíne

   10. február 2020     od 08:10 h     do 11:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a  pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.