Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou - ul. Riečna od č.d. 51 po 112, ul. Komenského od č.d. 123 po 145 + č.d. 94

 

bude v termíne

 

16. júl 2015        od 07:00 h       do 16:30 h

  17. júl 20015      od 07:00 h        do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com