Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou - ul. Partizánska od č.d. 319 po 325 a č.d. 203

bude v termíne

20. júl 2015    od 08:30 h    do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.