Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

v obci Belá nad Cirochou - väčšia časť obce - okrem ul. Partizánskej

bude v termíne

20. júl 2015    od 08:20 h    do 18:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.