Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou:

 

ČOM: 0000423890 (VS Dzurenko, ul. Riečna, Komenského)

 

bude v termíne

21. júl 2015    od 08:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.