Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou:

 

ul. Komenského od č.d. 146 po 165, ul. Vihorlatská od č.d. 166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre

 

bude v termíne

 

21. júl 2015     od 08:00 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.