Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9015, ČOM: 0000423890 (VS Dzurenko, ul. Riečna, Komenského)

 

bude v termíne

22. júl 2015        od 07:00 h    do 16:30 h

23. júl 2015         od 07:00 h    do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.