Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že

 

v obci Belá nad Cirochou bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

 

 v dňoch  1. júla 2015 od 07:10 h do 17:30 h

                                          2. júla 2015 od 08:10 h do 18:30 h      

pre odberné miesta na uliciach Kukučínova, Švermova a Budovateľská.

                        

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com