Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že

 

v obci Belá nad Cirochou bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

 

 v dňoch  1. júla 2015 od 07:10 h do 17:30 h

                                          2. júla 2015 od 08:10 h do 18:30 h      

pre odberné miesta na uliciach Kukučínova, Švermova a Budovateľská.