Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou

 

ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356

 

bude v termíne 

21. júl 2015    od 07:10 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com