Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou

 

ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356

 

bude v termíne 

21. júl 2015    od 07:10 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.