Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou:

 

ul. Staničná od č.d. 770 po hlavnú cestu a ul. Tajch

 

bude v termíne

31. júl 2015    od 07:10 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.