Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9023, ČOM: 0000386821 (VS železničná stanica)

bude v termíne

31. júl 2015     od 07:10 h         do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.