Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 (VS Požiarna zbrojnica)

bude v termíne 

31. júl 2015        od 10:00 h        do 12:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.