Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto v obci Belá nad Cirochou:

ul. Staničná od č.d. 770 po ČOV a ul. Drieňová od č.d. 811 po 962

bude v termíne

31. júl 2015        od 10:00 h        od 12:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.