Prerušenie distribúcie elektriny

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 v obci Belá nad Cirochou bude v termíne 4. august 2015 prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia, a to nasledovne:

- ul. Staničná od č.d. 770 po ČOV a ul. Drieňová od č.d. 811 po 962                                                      od 07:00 h     do 17:30 h 

-ČOM: 0000367646 (POŽIARNA ZBROJNICA)a ČOM: 0000386821 (VS STANICA)                                od 07:30 h     do 17:30 h 

- ul. Brusná a na ulici Osloboditeľov úsek od č.d. 682 po koniec obce smer Snina                              od 08:10 h     do 17:30 h  

- ul. Staničná od č.d. 770 po hlavnú cestu a ul. Tajch                                                                            od 07:30 h     do 17:30 h

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com