Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

obec Belá nad Cirochou - ul. Staničná od č. d. 770 po ČOV a ul. Drieňová od č. d. 811 po 962

bude v termíne

5. august 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

obec Belá nad Cirochou - ul. Brusná a na ul. Osloboditeľov úsek od č. d. 682 po koniec obce smer Snina

bude v termíne

5. august 2015        od 07:40 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

obec Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 (POŽIARNA ZBROJNICA)

bude v termíne

5. august 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.