Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Kukučínova, ul. Švermova a ul. Budovateľská

 

 bude v termíne

                                                                              10. august 2015         od 08:10 h    do 17:30 h

                                                                              11. august 2015         od 09:00 h    do 17:30 h

                                                                              12. august 2015         od 07:40 h    do 17:30 h

                                                                              13. august 2015         od 08:30 h    do 17:30 h

                                                                              14. august2015          od 08:00 h    do 17:30 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.