Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 (POŽIARNA ZBROJNICA)

bude v termíne

   10. august 2015        od 07:10 h    do 17:30 h

   11. august 2015       od 07:10 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Drieňová, ul. Hviezdoslavova, ul. Sládkovičova a ul. Staničná od č. d. 770 po ČOV  

 bude v termíne

    10. august 2015        od 07:10 h    do 17:30 h

                 11. august 2015      od  07:10 h      do 17:30 h            

                           prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com