Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Tajch a ul. Staničná od č. d. 770 po hlavnú cestu

 bude v termíne

12. august 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 (POŽIARNA ZBROJNICA)  a Belá nad Cirochou 9023, ČOM: 0000386821

(VS STANICA)

bude v termíne

12. august 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com