Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 535/33, ČOM: 0001314552, EIC: 24ZVS00006712348

 bude v termíne

14. august 2015        od 07:10 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Osloboditeľov od č.d. 682 po koniec obce smer Snina a č.d. 741

bude v termíne

14. august 2015    od 07:10 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.