Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Osloboditeľov od č.d. 682 po koniec obce smer Snina a ul. Brusná

bude v termíne 

17. august 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

18. august 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.