Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Kukučínova, Švermova a Budovateľská

 bude v termíne

17. august 2015    od 07:40 h     do 17:30 h

18. august 2015    od 07:40 h     do 17:30 h

19. august 2015    od 08:20 h     do 17:30 h

20. august 2015    od 07:40 h     do 17:30 h

21. august 2015    od 07:40 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.